WIFI @ UTHM


Semua maklumat yang anda ingin tahu untuk menggunakan servis wifi di dalam UTHM

Lebih Lanjut

Perkhidmatan yang ditawarkan


Terdapat 4 kategori WIFI di UTHM

Seterusnya

Signal


UTHM

id saja tanpa @

Staf digalakkan menukar password di TCIS UTHM

 

Pelajar digalakkan menukar password di SMAP

 

Jika pelawat dan tiada Wifi Guest, anda boleh menghubungi PTM untuk pendaftaran ID

UTHM-Guest

Terbuka untuk pelawat

Akses menggunakan akaun Facebook Pelawat

eduroam

Staf Identity: id@uthm.edu.my

staf password TCIS

Student Identity: nomatrik@siswa.uthm.edu.my

password SMAPonline

sila rujuk panduan eduroam di bawah

Event

PTM juga menyediakan wifi

untuk majlis acara tertentu

Untuk pertanyaan atau permohonan

bolehlah datang ke PTM

eduroam


Android

Panduan YoutubeManually Add Wifi
Security : 802.1X EAP

Name : eduroam

EAP Method:TTLS
Phase 2 Authentication:PAP
Certificate:Do not validate
Atau

Eduroam Wizard

Iphone & Mac


Panduan YoutubePilih UTHM dan OS Apple

Eduroam Wizard


Panduan Wizard MAC

Add Eduroam Mac OS

Remove Eduroam Mac OS

Linux


Eduroam Wizard

Pilih UTHM dan OS Linux

Windows


Panduan YoutubePilih UTHM dan Versi Windows

Eduroam Wizard


Jika anda menukar password jangan lupa untuk kemaskini
1.konfigurasi eduroam dengan password baru
2.kemaskini save password dalam browser anda
Ingin mengetahui lebih lanjut tentang eduroam?

Pautan

Hubungi Kami


Sebarang pertanyaan, lupa password atau aduan masalah wifi bolehlah menghubungi kami